1
2
3

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل ،رییس سازمان بسیج کارگری استان به همراه تعدادی از همکاران به مناسبت هفته بسیج...

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل به مناسبت هفته کار و کارگر و روز بسیج کارگری مراسم غبار روبی و عطر افشانی مزار...

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل،در روز 9 اردیبهشت همزمان با سراسر استان در سالن ولایت سپاه استان مراسم...