1
2
3
هفته بسیج

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری استان اردبیل ، ورزش صبحگاهی و زنگ نشاط به مناسبت هفته بسیج با حضور مسئول سازمان بسیج کارگری استان اردبیل و...

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری ، در راستای عملیاتی سازی تفاهم نامه میان سازمان بسیج کارگری کشور و بانک قرض الحسنه مهر ایران و ترویج سنت نیکوی...

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری ؛ سرهنگ پاسدار خلیل منوچهری مسئول سازمان بسیج کارگری به همراه مسئولین استانی از کارخانه نساجی سیوان بازدید...