25 فروردين 1394 - 09:19
در آستانه روز قشر بسیج کارگری:
جلسه هماهنگی و برنامه ریزی روز قشر بسیج کارگری 9 اردیبهشت با حضور سرهنگ پاسدار فرشید بختیارزاده مسئول سازمان بسیج کارگری و مدیران اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ها در سالن جلسات اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
11 فروردين 1394 - 10:47
سرهنگ دوم پاسدار فرشید بختیارزاده مسئول سازمان بسیج کارگری استان اردبیل از کارخانه لبنیات واقع در شهرستان پارس آباد بازدید کرد.