1
2
3
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری اردبیل، سیزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه جامعه کار و تولید، تعاونگران و خانواده آنان با حضور مدیر کل تعاون،...
مسئول و نیروهای پایور و وظیفه سازمان بسیج کارگری به همراه، روسای ستادی و اجرایی و اعضای شورای هماهنگی دستگاههای زیر مجموعه وزارت تعاون،کار و رفاه...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری استان اردبیل نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مصاحبه با خبرنگار بسیج گفت: مهمترین مشکل اقتصاد ایران...