1
2
3

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری استان اردبیل، با حضور جناب سرهنگ حسن دهقانی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردبیل و جمعی از فرماندهان و مسیولین...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری استان اردبیل ، کنگره ملی 14هزار شهید جامعه کارگری در محل شرکت ساپکو ایران خودرو و با حضور جمعی از...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری استان اردبیل ، کنگره ملی 14هزار شهید جامعه کارگری در محل شرکت ساپکو ایران خودرو و با حضور جمعی از...