1
2
3
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری استان اردبیل ؛در آیین بدرقه بسیجیان کارگر استان ؛ رئیس سازمان بسیج کارگری استان اردبیل افزود: به فرموده مقام...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری اردبیل، سیزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه جامعه کار و تولید، تعاونگران و خانواده آنان با حضور مدیر کل تعاون،...
مسئول و نیروهای پایور و وظیفه سازمان بسیج کارگری به همراه، روسای ستادی و اجرایی و اعضای شورای هماهنگی دستگاههای زیر مجموعه وزارت تعاون،کار و رفاه...