اخبار

برگزاری دومین جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان اردبیل

دومین جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان اردبیل به تاریخ 1398/05/08ساعت نه صبح در سالن جلسه اداره کل نعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان با موضوعات طرح همبستگی جهاد ملی در خصوص تداوم کمک رسانی به مناطق سیل زده،وهمکاری و آمادگی سازمان فنی و حرفه ای استان مبنی بر آموزش مهارت به کارجویان و دانش آموختگان دانشگاهها و شاغلین در واحدهای صنعتی و تولیدی در جهت ارتقاء مهارت با حضور اعضاء هیئت اندیشه ورزی برگزار گردید.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید