اخبار

برگزاری پنجمین جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان اردبیل

پنجمین جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان اردبیل به تاریخ 1398/11/01ساعت 10.30صبح در سالن جلسه سرکت عمران کارا با تشریح برنامه های،گرامیداشت دهه مبارک فجرسال 98 و با مشارکت اعضائ هیئت اندیشه ورز بسیج کارگران و کارخانجات استان برگزار گردید.ضمنا مدیران واحدهای تولیدی،در راستای هم افزایی برای تحقق گام دوم انقلاب در مراکز تولیدی با تبیین نسخه های هدایتی رهبرمعظم انقلاب،درمسیر پیشرفت و شکوفایی کشور ایران اسلامی اعلام آمادگی نمودند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید