اخبار

جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگری استان اردبیل

اولین جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگری استان اردبیل به تاریخ98/01/27 برگزار گردید.
اولین جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگری استان اردبیل به تاریخ98/01/27 با محوریت برنامه های گرامیداشت هفته کار و کارگر در سالن اجتماعات اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل برگزار گردید.

اضافه کردن دیدگاه جدید