اخبار

دیدار و سرکشی از خانواده های معظم شهدای بسیج کارگری اردبیل

به مناسبت گرامیداشت هفته کاروکارگر،با حضور اعضای هیئت اندیشه ورز بسیج کارگری استان اردبیل به تاریخ 1398/02/07 ساعت 10 صبح از خانواده معظم شهید مدافع حرم علی سیفی علی بلاغی و ساعت 11صبح از خانواده معظم شهید حاتم حسینی و به تاریخ 1398/02/08ساعت 10 صبح از خانواده معظم شهید برات مناف زاده و 11 صبح از خانواده معظم شهید ابراهیم مراد پور دیدار و سرکشی به عمل امده و مورد تجلیل قرار گرفتند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید