اخبار

سخنرانی ریئس هئیت اندیشه ورز بسیج کارگری پیش از خطبه های نماز جمعه

دکتر قاسم رحیمی،ریئس هیئت اندیشه ورز بسیج کارگری استان اردبیل به تاریخ98/02/06در راستای اهمیت رونق تولید و حمایت از تولیدات داخلی و در جهت ترویج فرهنگ مصرف کالای ایرانی و جایگاه کارگران زحمتکش در سنگر تولید پیش از خطبه های نماز جمعه سخنرانی نمودند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید