اخبار

چهارمین جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگری استان اردبیل

چهارمین جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگری استان اردبیل به تاریخ97/11/10 برگزار گردید.
چهارمین جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگری استان اردبیل به تاریخ97/11/10 با محوریت برنامه های گرامیداشت دهه مبارک فجر و پیگیری طرح ایران یار برگزار گردید.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید